7.Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (C) Chen Moh

Building And External Works For Cadangan Meroboh 2 Tingkat Blok Selatan Yang Sediada Dan Membina Semula 4 Tingkat Blok Selatan Di Atas Lot 199, Seksyen 2, Jalan 2/32, Mukim Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
(Main Building And M&E Works)