30.Lembaga Pengurus SJK (C) Pandamaran B

Cadangan Tambahan Pembangunan Yang Mengandungi 1 Blok Bangunan Sekolah 3 Tingkat, 1 Unit Pencawang Elektrik (Padat), 1 Unit Tempat Pembangunan Sampah, 1 Unit Rumah Pam Di Atas Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pandamaran B, Jalan Young / KS5, Mukim Klang, Daerah Klang, Klang Bandar Diraja, Selangor Darul Ehsan